По приложение

За преместване на големи въздушни обеми при ниско налягане е подходящо да се използват осови вентилатори.

За транспортиране през въздуховоди се препоръчват центробежни вентилатори за преодоляване на налягането в системата.

Ресторанти

Ресторанти и заведения

Дървообработка

Оранжерии

Краварници