Основни продуктови групи

Осови вентилатори 

Канални вентилатори

Въздуховоди

Центробежни вентилатори

Покривни вентилатори

Двойносмучещи вентилатори

Взривозащитени вентилатори ATEX

Рекуператори

Доставка на вентилатори F300

Доставка по проект

Индустриални вентилатори

За индустриални процеси и транспорт на материали, включително и взривозащитени вентилатори.