Кръгли въздуховоди

Спирално навита тръба ф125

Коляно за спиро тръба ф125

Спирално навита тръба ф160

Коляно за спиро тръба ф160

Спирално навита тръба ф200

Коляно за спиро тръба ф200

Спирално навита тръба ф250

Коляно за спиро тръба ф250

Спирално навита тръба ф315

Коляно за спиро тръба ф315

Спирално навита тръба ф355

Коляно за спиро тръба ф355

Решетки за кръгли въздуховоди