Осови вентилатори

Осов вентилатор промишлен

За промишлено приложение

Осов вентилатор с алуминиеви лопатки

Със специализирано приложение

Осов вентилатор

За преместване на въздушни маси в индустриални и търговски помещения

Осов вентилатор с външен ротор

Спестяват дълбочина на корпуса

Вентилатор за краварник

За преместване на въздушни маси в краварници

Осов вентилатор за оранжерия

За преместване на въздушни маси в оранжерии и парници