Вентилатори за ресторанти

Вентилтори за ресторанти и кухни

Позволяват изсмукването на топъл въздух.